Idos

IDOS je systém který slouží k vyhledávání dopravního spojení. Umožňuje vyhledávat spojení vlakové, autobusové, letecké a městské hromadné dopravy, a to včetně návazností mezi jednotlivými spoji i typy spojů.

IDOS je softwarové řešení které vzniklo na základě objednávky Ministerstva dopravy České republiky. Vyžádala si to potřeba uceleného systému pro správu jízdních řádů vlaků, autobusů, MHD a dnes i letecké dopravy. Od svého vzniku se o vyvoj a spravování stará společností CHAPS, s.r.o. Tato společnost dělá veškerou správu a nabízí různá řešení jízdních řádů i pro běžný prodej. Data do tohoto celostátního informačního systému zadávají na základě zákona o silniční dopravě (č. 111/1994 Sb.) povinně (pod hrozbou pokuty) všichni veřejní dopravci. Společnost CHAPS, s.r.o. tak, jako právnická osoba pověřená Ministerstvem dopravy k vedení celostátního informačního systému, tato data získává zdarma a má nad nimi v podstatě monopol. Tato skutečnost je často středem kritiky, ale je to odraz doby kdy státní správa nebyla schopna přímo poskytnout a spravovat tyto služby.